Miništranti

„Zbor chlapcov pri Pánovom oltári” v Michalovciach funguje už dlhé roky. Sme predovšetkým Pánovi služobníci ale aj dobrý kolektív.

Naše formovanie začalo už veľmi dávno. Mnoho miništrantov sa vo farskom kostole vystriedalo. Môžeme miništrovanie nazvať aj rodinnou tradíciou, kedy otec svoju „superku” odovzdal synovi a syn svojmu synovi.

 

ministranti

 

Čas plynul a roky utekali až kým sa nás pred troma rokmi ujal pán kaplán Radoslav Gönci a začali sme sa pravidelne stretávať v katechetickej miestnosti farského kostola každú stredu po sv. omši. V roku 2011 nám na myseľ vyšla jedna myšlienka zložiť či obnoviť si Miništrantské sľuby. A tak sa aj stalo. Na mládežníckej sv. omši 20.8.2011 sme zložili sľub že budeme s Pánovou pomocou budeme aj naďalej veľkodušne a s radosťou slúžiť pri liturgických sláveniach.

 

Mimochodom zažili sme spolu kopu úžasných chvíľ, pri výletoch, túrach, stretnutiach, posedeniach…

 

Po odchode pána kaplána Radoslava Gönciho, sa nás ochotne ujal, pán diakon Lukáš Durkaj. Naše stretnutia sa obnovili po krátkom čase personálnych zmien v našej farnosti.

© Farnosť Narodenia Panny Márie