Rímskokatolícky farský kostol Narodenia Panny Máriekostol

Nový kostol, zasvätený Panne Márii (bola i patrónkou uhorských kráľov), dali v Michalovciach koncom 13. storočia postaviť páni z Michaloviec (Nagymihályiovci). Chrám sa nachádzal vo vtedajšom centre, neskôr zrejme stál v strede námestia. V 14. storočí bola blízko kostola situovaná farská škola (písomná zmienka o nej patrí k najstarším záznamom o farskej škole na celom území Slovenska). V 16. – 18. storočí chrám niekoľkokrát zmenil „majiteľa“ (striedavo patril protestantom a rímskokatolíkom). Koncom 17. storočia bol poškodený a vypálený. V 18. storočí ho na podnet patróna – grófa Imricha Sztárayho – obnovili. Pôvodne gotický kostol tak získal barokovú podobu.Do dnešných dní sa zachoval gotický zvon v kostolnej veži, v interiéri chrámu možno vidieť gotické pastofórium, neskororenesančný epitaf neznámeho šľachtica, barokový oltár z roku 1721 s mladším oltárnym obrazom Narodenia Panny Márie (oltár sem previezli z jezuitského kostola v Užhorode), pamätnú dosku (ako spomienku na obnovu kostola) z roku 1749, rokokovú kazateľnicu či patronátnu lavicu z 19. storočia. Nad hlavným vstupom do chrámu je umiestnená pamätná doska s nápisom z roku 1784.


Zvedavosť dnes vyvolávajú tunajšie krypty, v ktorých sú pochovaní členovia rodín patrónov kostola (pochovanie v krypte si mohli veriaci zaplatiť ešte v druhej polovici 18. storočia), i zbrane, ktoré vraj mali koncom 18. storočia v útrobách chrámu ukryť sprisahanci proti panovníkovi.
Liturgické čítania na dnes
Sväté omše:

Po: 6:00, 12:00, 18:00
Ut: 6:00, 18:00
St: 6:00, 12:00, 17:00
Št: 6:00, 18:00
Pi: 6:00, 12:00, 18:00
So: 7:30, 18:00
Ne: 7:30, 9:00, 10:30, 18:00

Spoveď: 30 min. pred sv.omšou, okrem Ne, 12:00 a prikázaných sviatkov
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Narodenia Panny Márie

Adresa: Farská 3, 071 01 Michalovce

IČO: 31978665
DIČ: 2020740414

Tel.: 056/ 642 08 98
Ku chorým: 0905 502 661
E-mail: michalovce@rimkat.sk


Rádio Lumen

Rádio Lumen

Rádio Lumen

Katolícke noviny

Rádio Lumen

Televízia LUX

Hlavné správy