Príprava na 1. sväté prijímanie

Pracovné listy

29 – 3. Veľkonočná nedeľa C

28 – 2. Veľkonočná nedeľa C

27 – Veľkonočná nedeľa C

26 – Trojdnie

25 – Kvetná nedeľa C

24 – 5. pôstna C

23 – 4. pôstna C

22 – 3. pôstna C

21 – 2. pôstna C

20 – 1. pôstna C

19 – Popolcová streda

18 – 8. Cezročná C

17 – 7. Cezročná C

16 – 6. Cezročná C

15 – 5. Cezročná C

14 – 4. Cezročná C

13 – 3. Cezročná C

12 – 2. Cezročná C

11 – Krst Pána

10 – Zjavenie Pána

09 – 2. po Narodení Pána

08 – Bohorodička

07 – Svätej Rodiny

06 – Narodenie Pána

05 – 4. adventná C

04 – 3. adventná C

03 – Nepoškrvnené počatie

02 – 2. adventná C

01 – 1. adventná C

© Farnosť Narodenia Panny Márie