Rodáci
Meno a priezvisko (Rok vysviacky)
+ Jozef Šesták
+ Alexander Repický (1970)
Alexej Baláž (1972)
Tibor Závadský (1975)
Jozef Sokolský (1976)
Juraj Kamas (1984)
Vladimír Chripko (1995)
Konštanc Miroslav Adam OP (1995)
Stanislav Ferčák (1997)
Martin Goč (1997)
Allan Tomáš (1998)
Prokop Patrik Maturkanič CFSsS (1999)
Martin Šimko (2000)
Martin Talnagi (2002)
Tomáš Peter Paradič, CFSsS (2007)
Branislav Babjak (2016)

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie