Matky sa modlia

matkyV roku 1995 sa začali Modlitby matiek v Anglicku. V tom čase dve staré mamy pocítili potrebu intenzívnejšie sa modliť za svoje deti. Pozvali aj ďalšie matky a tak začali spontánne vznikať modlitebné skupiny nielen v Anglicku, ale na celom svete.

 

Z mnohých modlitebných spoločenstiev prichádzajú svedectvá o vypočutých modlitbách. V roku 1998 aj v našej farnosti sme sa začali modliť modlitby matiek a v tom istom roku naša malá knižočka dostala cirkevné schválenie od otca biskupa v blahej pamäti Rudolfa Baláža.Do farského kostola v Michalovciach dňa 21.09.1999, piatok o 16:00 hod prišla na modlitbové stretnutie koordinátorka Slovenska Jana Pajanová spolu s návštevou z Anglicka zakladatelkou Veronikou, Sandrou a Mauriciom. V úvode vystúpila Veronika a Sandra, ktoré v skutočnosti opísali vznik MM ( modlitby matiek) a šírenie týchto modlitieb bez reklamy do celého sveta. Náš kostol bol preplnený ľuďmi. Po tejto návšteve ľudia si vytvorili malé skupinky a modlili sa po domoch. Na veľké stretnutie ( 1x ročne ) sme cestovali do Svitu. V Michalovciach sme robili MM v nemocničnej kaplnke. Keď do našej farnosti prišiel vdp. dekan Kaminský, tak veľmi nám pomohol a dovolil nám modliť sa cez trojdnie vo farskom kostole.

 

V našej farnosti máme modlitbové spoločenstvo MO = 6 mužov ( modlitby otcov ) a MM , veľké spoločenstvo pri katolickej charite, ide o klub kresťanských seniorov = vyše 30 žien, kde sa modlia každú stredu od 14:00- 15:00 hod. Po bytoch a domoch je viac skupiniek, ktoré sa stretávajú v rôznom čase. Na modlitbové trojdnie dávame oznam na vývesku. Tento oznam sa napíše aj do infolistu. Trojdnie je 4 x v roku v dňoch piatok, sobota, nedeľa a to koncom januára, marca , júna, septembra.

 

Program

 

Piatok – modlitby začínajú o 17:00 hodine s programom podľa ročného obdobia : Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou alebo krížová cesta.

 

Sobota – svätá omša je obetovaná za deti a rodiny, príslušné modlitby sa začínajú o 6:00 hod. spolu so sv. ružencom.

 

Nedeľa – pred sv. omšou o 8:30 hod. chválime a ďakujeme Bohu za všetky dobrodenia. Po sv. omši sa modlime korunku k Božiemu milosrdenstvu a príslušné modlitby.

 

Kontakt

 

Adresa: Modlitby matiek, P. O. Box 137, 851 00 Bratislava 5

č.tel.: 02/6241 2629

Mobil: 0915/195 582

Email: info@modlitbymatiek.sk

Web: www.modlitbymatiek.sk

Číslo účtu VÚB: 1336127456/0200

© Farnosť Narodenia Panny Márie