prof. Štefana Hlaváča

Kronika chrámového speváckeho zboru datuje vznik tohto telesa na október roku 1990. Dirigentom sa stal skúsený pedagóg a dlhoročný dirigent speváckeho zboru michalovských učiteľov Štefan Ircha. Počet zakladajúcich členov bol 33, z toho niektorí dospelí členovia z chrámového zboru, ktorý pôsobil pred rokom 1989

Repertoár bol zostavený z klasických skladieb a cappella aj spevov gréckokatolíckej cirkvi. V tom čase bol jediným cirkevným zborom Katolíckej cirkvi na území mesta a preto často účinkoval aj na grécko-katolíckych liturgiách a rôznych mimo liturgických podujatiach.

Po mariánskej akadémii v októbri 1996 v Humennom na podnet vdp. Bartolomeja Urbanca a na počesť významnej osobnosti pôsobiacej v Michalovciach prof. ThDr. Štefana Hlaváča má zbor oficiálny názov – Chrámový spevácky zbor prof. Štefana Hlaváča pri rímskokatolíckej cirkvi farnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOd roku 1996 pri spomienke na narodenie – 3.12. a úmrtie 11.2. ThDr. Štefana Hlaváča zbor pravidelne účinkuje na sv. omši a valnom zhromaždení Rodiny prof. Š. Hlaváča.

Vo farskom kostole sa zbor svojím spevom usiluje o obohatenie liturgie vianočných sviatkov, obradov Veľkonočného Trojdnia, Veľkonočných sviatkov, prikázaných sviatkov aj nedelí počas cirkevného roka, primícii našich bohoslovcov. Pravidelne sa zúčastňuje prehliadok cirkevných zborov. Pripravil mariánske a vianočné akadémie (Michalovce, Sobrance, Gaboltov, Trhovište, Košice, Sečovce, Humenné, Hermanovce, Koškovce). Zúčastnil sa na III. a X. Gorazdovom ekumenickom festivale sakrálnych skladieb v Trebišove.

Za rok 2007 bola udelená Chrámovému speváckemu zboru prof. Štefana Hlaváča „Cena primátora“ za šírenie kresťanskej kultúry a dobrého mena mesta.

V novembri 1996 a januári1997 nahral MG kazetu v dvoch blokoch – Mariánsku akadémiu a Vianočnú akadémiu.

František nás učí, že o slobodu sa najčastejšie pripravujeme lipnutím na „bohatstve“ všetkého druhu. Preto sa snažíme, aby sme neboli závislí na majetku, moci, kariére, . . . a tak sa stali slobodnými pre lásku k Bohu, bratom a sestrám.

Od auguste 1994 sa dirigentkou zboru stala Ružena Hospodárová, ktorá ho vedie až doteraz.

Pravidelné skúšky speváckeho zboru sú vždy v utorok od 16:30 – 18:30 v katechetickej miestnosti vo farskom kostole. Pozvaný je každý kto vie spievať a je ochotný obetovať svoj čas, aby aj takouto formou oslavoval nášho nebeského Otca.

© Farnosť Narodenia Panny Márie