Marianky FDC

kriz_FDCKongregáciu Dcér Božskej lásky založila Františka Lechnerová vo Viedni v roku 1868 (rehoľné heslo znie: „Všetko pre Boha , chudobných a našu Kongregáciu.”).

 

Spoločnosť riadi generálna predstvená (sidlí v Grottaferrate – asi 30 kilometrov od Ríma).

 

Do roku 1918 patrili rehoľné sestry zo Slovenska pod správu materského domu vo Viedni, neskôr boli začlenené do Českej provincie. Slovenská provincia Sedembolestnej Panny Márie vznikla až 7.júna 1927 a jej ústredné sídlo sa nachádza v Trnave.

 

V Michalovciach si mariánky založili kláštor v lete 1941.
prsten_FDCČinnosť rehole bola násilne prerušená 29. augusta 1950, keď 8 sestier násilne vyviezli do zberného tábora v Ivanke pri Nitre (predstavenou kláštora bola v tom čase sestra Petronella Fábiková).

 

K obnoveniu činnosti Kongregácie Dccér Božskej lásky v Michalovciach došlo v roku 1990.

 

Po finančne veľmi náročnej rekonštrukcii sa ich sídlom stal Kláštor sv. Terezky na Farskej ulici.

 

Rehoľníčky vyvíjajú mnohé aktivity – pôsobia pri katechéze, vyučujú na CZŠ, pracujú ako opatrovateľky, zúčastňujú sa rôzných akcií s duchovným zameraním. Rehoľa spravuje i CMŠ sv. Terezky na Kostolnom námestí.

© Farnosť Narodenia Panny Márie