OFS

krizKto sme?

 

Františkánsky svetský rád

 

Sme kresťania

 

Rozhodujúcou osobou pre náš život je Kristus – Ježiš Nazaretský. Oslovil nás spôsob, akým ho nasledoval František z Assisi ( 1181 – 1226 )

 

Naše spoločenstvo sa nazýva Františkánsky svetský rád (OFS). Je to bratské spoločenstvo, ktorého členovia nabádaní Duchom Svätým, sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka v ich laickom stave, zachovávajúc Regulu schválenú Cirkvou.

 

Františkánsky svetský rád je otvorený pre veriacich každého stavu – slobodných, manželov i vdovcov.

 

K naším známym členom patrili pápež Ján XXIII., kardinál František Tomášek, sv. Angela Merici, alebo sv. Alžbeta Portugalska. Našou patrónkou je sv. Alžbeta Uhorská.

 

O čo sa usilujeme?

 

Byť skutočne slobodným.

 

František nás učí, že o slobodu sa najčastejšie pripravujeme lipnutím na „bohatstve“ všetkého druhu. Preto sa snažíme, aby sme neboli závislí na majetku, moci, kariére, . . . a tak sa stali slobodnými pre lásku k Bohu, bratom a sestrám.

 

Byť bratmi a sestrami všetkých

 

František pochopil a prežil, že Boh je spoločným Otcom všetkých ľudí i tvorov. Preto sa snažíme prijímať všetkých ľudí i tvory ako dar od Boha, mať úctu k všetkému stvoreniu a byť Kristovými spolupracovníkmi v poslaní premeniť svet.

 

Byť šíriteľmi pokoja, radosti a nádeje

 

František poznal, aké je dôležité vytvoriť si vo svojom živote dostatočný priestor pre stretávanie sa s Bohom v modlitbe. Preto sa v nej snažíme čerpať pokoj, odvahu k láske a odpusteniu, aby sme mohli druhým prinášať pokoj, radosť a nádej.

frantiskansky_svetsky_radKde nás nájdeš?

 

Ak Ťa oslovil život sv. Františka a máš záujem ho bližšie spoznať, ba chcel – chcela by si aj ty žiť s bratmi a sestrami podobne ako on, radi Ťa medzi sebou privítame.

 

Kontakt

 

Mobil: 0905 528 323

 

Email: ranlom@centrum.sk

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie