Saleziánky

saleziankyPoloha: Cyrila a Metoda 13

Kaplnka: blahoslavenej Laury Vicuna

Správca kostola: Salezianky FMA

Posviacka kostola: 6. decembra 1997 (Mons. Bernard Bober)

 

Sväté omše:

Ut: 16:30

Št: 16:30

Ne: 09:30

© Farnosť Narodenia Panny Márie