Lastomír

lastomirPoloha: Lastomír

Kostol: Ducha Svätého

Začiatok výstavby: 1992

Koniec výstavby: 1996

Posviacka kostola: 13. októbra 1996 (Mons. Alojz Tkáč)

 

Sväté omše:

Št: 17:00 (v prvopiatkovom týždni)

Ne: 9:15

 

Spoveď:

Št: 16:30 (v prvopiatkovom týždni)

© Farnosť Narodenia Panny Márie