Diakoni
Meno a priezvisko Roky pôsobenia    
Karol Saksa 2019 –    
Peter Schmotzer 2017 – 2018    
Jozef Fuňak 2016 – 2017    
Marián Jaklovský 2015 – 2106    
Blažej Revický 2014 – 2015    
Matúš Hatok 2013 – 2014    
Lukáš Durkaj 2012 – 2013    

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie