Sojčatá

sojcataSme veľmi radi, že sa ako mládež tejto farnosti môžeme zapájať do života Cirkvi – mládežníckym zborom. Svojim spevom môžeme a chceme obohacovať sv. omšu – ponúknutím našej radosti, entuziazmu, energie i hravosti, ktoré sú tak potrebné pre život Božích detí. Máme svoj vlastný spôsob oslavy Boha,ktorý je dynamický, vášnivý, plný citu a úprimnej lásky . Je precítený hravosťou, ktorá je tak charakteristická pre každého mladého človeka. Nechceme poľaviť v tejto sile a horlivosti – horlivosti pre Krista – aby sme aj naďalej prinášali niečo do celého farského spoločenstva – práve to, čo môžeme ponúknuť jedine my. Aj naďalej byť horliví, aby sme mohli byť veľkým povzbudením. Budovať si vzťahy, dať si na nich skutočne záležať, pretože pestovanie priateľstva je veľkým darom pre všetkých, a vedie ku duchovnému spoločenstvu.Vieme, že práve takto môžeme plne napĺňať liturgickú službu, ktorá prislúcha práve nám – zboru.No nie je to len naša vec – preto stále chceme, aby mládežnícka omša, na ktorej hrávame a spievame, nebola koncertom, ale posvätným a dôstojným vrcholom kresťanského dňa i života, kde sa zíde spoločne chváliť Boha celé farské spoločenstvo – mladí, i tí skôr narodení. Preto veríme, že pri našom spievaní a chválení Boha zažijeme opravdivú radosť nie len my, ale dokážeme to preniesť aj na iných – to čo prežijeme v osobnom vzťahu s Bohom.No hlavne – celý náš zbor s veľkou dôverou a láskou vkladáme do Božích rúk, pretože On je prameňom všetkého, čo potrebujeme a naším pevným hradom – jedine tam sa môžeme cítiť a cítime v bezpečí.

© Farnosť Narodenia Panny Márie