Svätého Michala

zbor_sv.michalaZbor svätého Michala vznikol začiatkom tohto roka pri kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach. Vtedy sa zišlo zopár nadšencov, ktorým je blízky chrámový spev, s myšlienkou založiť menší zbor, ktorý by bol nápomocný organistovi pri implementácií skladieb z tzv. novej tvorby, pozostávajúcich hlavne z antifón, hymnusov, sekvencií, procesiových spevov a iných duchovných piesní.

 

Zo začiatku zbor nacvičuje jednoduchšie skladby v jednohlasnom prevedení alebo v striedavom speve mužov a žien. Neskôr po príchode viacerých spevákov sa začalo s nácvikom náročnejších viachlasných skladieb. Výsledkom ich snaženia bolo prvé účinkovanie pri liturgickom slávení na Popolcovú stredu, neskôr na 4. pôstnu nedeľu, Veľkonočnú a Svätodušnú vigíliu. Stretlo sa to s pomerne priaznivým ohlasom, čo ešte viac podnietilo členov k ešte väčšej aktívnej účasti pri nácvikoch nových skladieb. Odvtedy zbor pravidelne účinkuje pri rôznych cirkevných slávnostiach nielen v našom meste, ale aj okolí. Za svojho patróna si zbor zvolil sv. Michala pretože je patrónom Cirkevnej základnej školy a meno Michal tvorí aj názov nášho mesta.

 

Umeleckým vedúcim zboru a hlavným zostavovateľom repertoáru je miestny organista Mgr. Milan Mesaroš, hlasovým pedagógom Mgr. Stanislava Jacková a zbor diriguje Miloslava Fedorová. Napriek iba niekoľko mesačnému pôsobeniu zbor sa snaží potvrdiť, že jeho vznik bol opodstatnený a že svojim spevom obohacuje priebeh liturgických slávení.

© Farnosť Narodenia Panny Márie