Odpustová slávnosť 2023

Sobota 9. 9. 2023

18.00 sv. omša, Vdp. Rudolf Smoter

 

Nedeľa 10. 9. 2023

10.30 slávnostná svätá omša, ThDr. Gabriel Brendza, dekan v Banskej Bystrici

Zemplínske slávnosti

Nedeľnú sv. omšu 13. augsta 2023 o 10:30 doprevádzali folklóristi.

 

Fatimská sobota v Obišovciach

Púť na Fatimskú sobotu

 

 

 

Pri hrobe kontesy Magdalény Sztarayovej pri sanktuáriu.

 

Ukončenie školského roka

Na slávnosť sv. Petra a Pavla ďakovala cirkevná základná škola sv. Michala za uplynulý školský rok.

Na fotografiách sú žiaci ocenení za reprezentáciu školy.

 

Noc kostolov

„Po svetle dňa totiž nasleduje noc ale proti múdrosti zloba nič nezmôže“. Tak znie motto aktuálneho ročníka medzinárodného podujatia Noc kostolov prevzaté z Knihy múdrosti.
Tento rok sa akcia uskutočnila v piatok 2. júna 2023. V našej farnosti bolo pripravené hudobno-literárne pásmo a rozhovory. Tešíme sa na ďalší ročník.

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie