Birmovka

Požehnanie jedál

Boží hrob

Ekumenický pašiový sprievod v Kerte

Palmová nedeľa, začiatok Veľkého týždňa

Krížová cesta rodičov a detí

Krížovú cestu pripravili učiteľky a hudobníci z Cirkevnej základnej školy sv. Michala.

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie