Nový sudca Rímskej roty páter Konštanc Adam

PrisahaKonstanc_050Dňa 21. apríla v sídle súdneho tribunálu Rímskej roty zložil slávnostnú prísahu sudcu slovenský dominikán P. Miroslav Konštanc Adam OP. Za sudcu najvyššieho tribunálu, ktorý rozhoduje najmä v manželských kauzách, ho vymenoval Svätý Otec František 22. marca.

Nový sudca Rímskej roty páter Konštanc Adam, ktorý v poslednom období pôsobil ako rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme sa v záverečnom príhovore po slovách vďaky Bohu poďakoval Svätému Otcovi, ktorý mu zveril úrad. Pri tomto vrcholnom životnom momente tiež vyjadril vďaku za prijatú formáciu Rádu kazateľov, ktorého je členom.

Fotky zo slávnostnej prísahy nájdete vo fotogalérii.

© Farnosť Narodenia Panny Márie