sv. Terézia z Lisieux v našej farnosti

Od 10. januára do 24. januára putujú relikvie sv. Terézie z Lisieux po celom Slovensku. (viac…)

Zomrel kňaz-rodák vdp. Alexander Repický

Parte - vdp. Alexander Repický

Otvorenie Brány milosrdenstva

20151227_103946 V nedeľu Svätej rodiny, 27.12.2015, sme slávnostnou sv. omšou otvorili Bránu milosrdenstva nášho farského kostola, ktorý je privilegovaný na získanie odpustkov v Mimoriadnom Roku milosrdenstva.

Omšu celebroval Mons. Pavol Dráb, generálny vikár. Pri omši účinkoval spevokol, pod vedením Michala Klimu. Otvorenie brány sa uskutočnilo za hojnej účasti veriacich.

Omša za vdovcov a vdovy

Radostnú nedeľu sme slávili s vdovcami. Vo sv. omši za nich sme prosili o pokoj a potrebné milosti. Vyzdvihli sme ich vernosť a ďakovali za ich svedectvo. Spolu ich bolo 91, z toho boli len dvaja muži- vdovci.

Advent 2015

Prvou adventnou nedeľou sme začali Adventné obdobie a nový liturgický rok „C“. (viac…)

© Farnosť Narodenia Panny Márie