Infolist 3/2024

Aktuálne, marcové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Vianočný koncert 7. 1. 2024 16.00

Požehnanie Vína sv. Jána

Koledníci Dobrej noviny

Počas dnešného koledovania Dobrej noviny v našej farnosti sa na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike vyzbieralo 2 500 €.

Ďakujeme koledníkom a všetkým darcom za štedrosť.

 

Pobožnosť za zosnulých

Pobožnosť na bývalom cintoríne v parku pri kaplnke Ružencovej Panny Márie

 

Pomoc po zemetrasení

Obec Ďapalovce zriadila transparentný účet, na ktorý môžte poslať pomoc pre občanov postihnutých zemetrasením.

IBAN SK62 0200 0000 0048 6257 5754

Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie ukončené

Milí rodičia,

 

prihlasovanie na prípravu k 1. sv. prijímaniu v našej farnosti bolo ukončené.

 

Skontrolujte si svoje e-mailové schránky.

 

V stredu 27. septembra 2023 bude po detskej sv. omši (18.00 h) krátke stretnutie s rodičmi ohľadom prípravy k 1. sv. prijímaniu.

 

Tadeáš Jacko, farský vikár

Odpustová slávnosť 2023

Sobota 9. 9. 2023

18.00 sv. omša, Vdp. Rudolf Smoter

 

Nedeľa 10. 9. 2023

10.30 slávnostná svätá omša, ThDr. Gabriel Brendza, dekan v Banskej Bystrici

Zemplínske slávnosti

Nedeľnú sv. omšu 13. augsta 2023 o 10:30 doprevádzali folklóristi.

 

Fatimská sobota v Obišovciach

Púť na Fatimskú sobotu

 

 

 

Pri hrobe kontesy Magdalény Sztarayovej pri sanktuáriu.

 

Sv. omše počas prázdnin

Cez júl a august budú sv. omše vo farskom kostole pondelok až piatok o 6.00 hod. a o 19.00 hod.
Cez víkend v sobotu a v nedeľu bez zmeny, čiže večerné o 18.00 hod.

 

15. augusta, Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, 6.00, 12.00 a 19.00

Ukončenie školského roka

Na slávnosť sv. Petra a Pavla ďakovala cirkevná základná škola sv. Michala za uplynulý školský rok.

Na fotografiách sú žiaci ocenení za reprezentáciu školy.

 

Noc kostolov

„Po svetle dňa totiž nasleduje noc ale proti múdrosti zloba nič nezmôže“. Tak znie motto aktuálneho ročníka medzinárodného podujatia Noc kostolov prevzaté z Knihy múdrosti.
Tento rok sa akcia uskutočnila v piatok 2. júna 2023. V našej farnosti bolo pripravené hudobno-literárne pásmo a rozhovory. Tešíme sa na ďalší ročník.

 

Rozlúčka s arcibiskupom Alojzom Tkáčom

Rozlúčkové obrady so zosnulým emeritným arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom v Dóme sv. Alžbety:
Pondelok 29. mája od 10:00 h do 20:00 h
možnosť uctenia pozostatkov
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 Mariánske večeradlo
17:00 Vešpery
17:15 medailón zo života

 

Utorok 30. mája
7:00 možnosť uctenia pozostatkov a tichej rozlúčky
9:00 modlitba posv. ruženca
10:30 zádušná sv. omša

Slávnosť udeľovania sv. birmovania

Poslednú aprílovú sobotu 29.4.2023 prežili birmovanci z Michaloviec a Trhovišťa veľkú slávnosť, na ktorú tak dlho čakali. Za ten čas rástli nielen vedomostne ale veríme, že hlavne duchovne, až sa stali súcimi byť dospelými kresťanmi. Ľuďmi, ktorých plecia sú pripravené na veľkú zodpovednosť. Ľuďmi, ktorí si uvedomujú svoju príslušnosť k cirkvi a k farnosti. Ale predovšetkým ľuďmi, ktorí nemajú strach vyjadriť svoju vieru a hovoriť o nej iným.

 

Slávnostnú sv. omšu celebroval arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý pripomenul aké je dôležité čo za sebou zanechajú a aké meno spravia nielen sebe a svojej rodine, ale aj svojej farnosti.

 

Sviatosť birmovania prijalo spolu 58 birmovancov, z toho boli štyria dospelí.

 

Výstava v centre mesta

História rímskokatolíkov v Michalovciach do roku 1944 je názov výstavy, ktorá je pripravená v spolupráci so Zemplínskym múzeom a MsKS.

Požehnanie jedál

Krížová cesta detí a rodičov z CZŠ

Pôstne kázne

Pôstne kázne vo farskom kostole v nedeľu o 15:00 hod. (po krížovej ceste)

Kazateľom je kaplán Ľubomír.

 

Krížové cesty

Krížové cesty vo farskom kostole v nedeľu o 14:30 hod.

 

CZŠ súčasťou misií

Aj naša škola bola súčasťou misií.
Páter Michal Zamkovský slúžil sv. omšu v kaplnke sv. Michala na CZŠ.

 

Nedeľa Božieho slova s Kamaldulskou Bibliou

Tohtoročnú Nedeľu Božieho slova sme prežívame s Kamaldulskou Bibliou. Je to najstarší preklad celého Svätého písma do slovenčiny, ktorý pripravili kamaldulskí mnísi v Červenom kláštore v 18. storočí. V kostole je tomuto prekladu venovaná miniexpozícia pri sakristii aj pred oltárom, v ktorej si môžete pozrieť aj faksimilné vydania tejto vzácnej Biblie.
Najstarší preklad do slovenčiny v expozícii dopĺňajú najnovšie preklady Jánovho a Lukášovho evanjelia z dielne Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, ktoré vyšli vo vydavateľstve Postoj Media. Na týchto prekladoch sa výrazne podieľajú kňazi a biblisti našej arcidiecézy Juraj Feník a Róbert Lapko. Prof. Lapko nám v túto nedeľu prišiel porozprávať zaujímavé podrobnosti o Kamaldulskej Biblii, ktorej venuje časť svojho výskumu.
Miniexpozíciu si môžete pozrieť počas celého nasledujúceho týždňa.

 

Nedeľa Božieho slova

Nedeľa 22. 1. 2023 je Nedeľou Božieho slova. Pozývame vás na jej slávenie v našej farnosti. Tiež vás povzbudzujeme v túto nedeľu vytvoriť vo vašich domácnostiach osobitné miesto venované Svätému písmu a sláviť domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii, ktorej text si môžete stiahnuť tu.

 

Koledníci Dobrej noviny

Počas dnešného koledovania Dobrej noviny v našej farnosti sa na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike vyzbieralo 2 300 €.

Ďakujeme koledníkom a všetkým darcom za štedrosť.

 

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bude dostupné v „babinci“ v piatok od 7.00 do 18.00 a v sobotu na Štedrý deň od 8.00 do 12.00.

Roratne omše v piatky o 6:00

Sv. ruženec s deťmi v Mestskom parku

V tomto ružencovom mesiaci sme sa v nedeľu 16. 10. modlili sv. ruženec s deťmi v Mestskom parku pri Kaplnke Ružencovej Panny Márie.
Modlili sme sa s deťmi za deti na celom svete a za pokoj.

 

30. výročie založenia cirkevnej školy v Michalovciach

Deň 29. 9. 2022 bol pre Cirkevnú základnú školu sv. Michala v Michalovciach výnimočný. Spoločne sme slávili 30. výročie jej založenia. Tento deň prebiehal vo farnosti Panny Márie Pomocnice – saleziánov v Michalovciach. Začínal sa sv. omšou s o. biskupom M. Forgáčom pri príležitosti sviatku patróna našej školy sv. Michala. Nasledovala akadémia žiakov k výročiu školy a agapé. Na slávnosti sa zúčastnili aj pozvaní hostia z radov pracovníkov Arcibiskupského úradu, duchovných otcov farností mesta, bývalých zamestnancov školy, no nechýbali rodičia žiakov. Naše poďakovanie patrí Bohu, všetkým rodičom, priaznivcom a dobrodincom školy.

 

Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie ukončené

Milý rodičia,

 

prihlasovanie na prípravu na prvé sv. prijímanie v našej farnosti bolo ukončené. Prihlásilo sa nám 94 detí.

 

Základný pilier prípravy je pravidelná účasť na nedeľných sv. omšiach. Podpisy sa však zbierať nebudú.
Ďalšou dôležitou súčasťou prípravy je aktívna účasť na hodinách náboženstva a osvojovanie si preberaných tém. Vaša spolupráca v tomto bode je preto veľmi potrebná a nezastupiteľná.

 

Ako som spomínal, pozývame Vás spolu s Vašimi deťmi na tzv. detské sv. omše, ktoré slávime v našom kostole v stredy o 18:00. Je to dobrá príležitosť pre deti zažiť spoločenstvo svojich rovesníkov pri slávení sv. omše.

 

Pripravujeme ešte ďalšie súčasti prípravy, o ktorých Vás budem včas informovať.

 

Potvrdenia o krste Vašich detí nemusíte zháňať, vyžiadam si ich priamo z príslušných farských úradov.

 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a prajem Vám všetko dobré a veľa požehnania

 

Matúš Imrich, kaplán

Arcidiecézna charita Košice, Centrum podpory v Michalovciach

Naša farnosť podporila v letných mesiacoch projekt Arcidiecéznej charity Košice Emergency appeal, v rámci ktorého sa v Michalovciach zriadilo Centrum podpory. Venuje sa hlavne matkám a deťom z Ukrajiny, dočasne žijúcim na území nášho mesta. (viac…)

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie