Info okienko prvoprijímajúce deti

Informácie pre prvoprijímajúce deti (viac…)

Info okienko birmovanci

Informácie pre birmovancov (viac…)

Kostolné námestie – riešenie

Mesto Michalovce na svojej web-stránke (viac…)

© Farnosť Narodenia Panny Márie