Pôstne kázne

Počas pôstnych nedieľ Vás pozývame na krížové cesty do farského kostola o 14:30. Po nich budú pôstne zamyslenia s kaplánom UPC Košice, Petrom Fogašom.

Veľkonočná spoveď

25. 3. Kvetná nedeľa – veľkonočná spoveď 15.00 – 17.00

Pašiový sprievod

30. 3. Veľký piatok – pašiový sprievod bude viesť od pastoračného centra Cirkvi bratskej na ul. Užhorodskej 38, ku nášmu farskému kostolu na Kostolnom námestí. Začiatok je o 13.30 hod.

Požehnanie jedál

31. 3. Biela sobota – požehnanie jedál o 16.00 hod.

Kurz snúbencov na rok 2018

Termíny:

marcový: (obsadený)
9. a 10. marec
16. a 17. marec
 

júnový:
15. a 16. jún
22. a 23. jún
 

septembrový:
14. a 15. september
21. a 22. september
 

 

Jeden kurz má štyri dni. Piatky od 19.00 hod. a soboty od 9.00 do 12.00 hod. Svoju účasť rezervujte v úradných hodinách osobne alebo telefonicky najneskôr mesiac pred začatím kurzu.

© Farnosť Narodenia Panny Márie