Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie

Pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie v Kaplnke v parku v nedeľu 7.10. o 15:00.

 

Modlitba sv. ruženca v kaplnke počas októbra každú nedeľu o 15:00.

Milión detí sa modlí ruženec

Vo štvrtok 18.10. vás pozývame zapojiť sa do aktivity Milión detí sa modlí ruženec. V nej sa Slovensko pripojí v 70tim krajinám, v ktorých deti modlitbou sv. ruženca budú prosiť o pokoj a jednotu vo svete. Pripojiť sa môžete aj vo svojej rodine modlitbou aspoň jedného tajomstva sv. ruženca.

© Farnosť Narodenia Panny Márie