Infolist 11/2019

Aktuálne, novembrové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Sviatok Všetkých Svätých

1. novembra je prikázaný sviatok Všetkých Svätých. Sv. omše sú ako v nedeľu.

Odpustková oktáva

Na získanie odpustkov je potrebné nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Tieto odpustky je možné privlastniť iba dušiam v očistci.

Prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň); modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému.

Ankina sobota vo Vysokej nad Uhom

Pútnická sobota – každá 3. sobota v mesiaci (16. 11.)

15.00 Modlitby v hodine Božieho milosrdenstva

16.00 Krížová cesta

17.00 Večeradlo

18.00 Svätá omša

19.00 Adorácia s eucharistickým požehnaním

© Farnosť Narodenia Panny Márie