Prvé sv. prijímanie – 1. výročie

Pozývame deti, ktoré pred rokom prvýkrát prijali sviatosť Eucharistie na slávnostnú sv. omšu 7. júna 201510.30 hod. vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

 

Program:

Sobota: 9.00 hod. sv.  spoveď

Nedeľa: 10.30 hod. slávnostná sv. omša

Prihláška na Sviatosť birmovania 2016

Dávame do pozornosti oznam pre tých, ktorí chcú prijať Sviatosť birmovania v roku 2016. (viac…)

Cesta okolo Vihorlatu!

Vo štvrtú májovú sobotu (23.mája) sme sa rozhodli, že sa vydáme na Cestu okolo Vihorlatu a  (viac…)

© Farnosť Narodenia Panny Márie