Požehnanie jedál

Boží hrob

Ekumenický pašiový sprievod v Kerte

Palmová nedeľa, začiatok Veľkého týždňa

Krížová cesta rodičov a detí

Krížovú cestu pripravili učiteľky a hudobníci z Cirkevnej základnej školy sv. Michala.

 

Infolist 3/2024

Aktuálne, marcové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Vianočný koncert

Vianočný koncert 7. 1. 2024 16.00

Požehnanie Vína sv. Jána

Koledníci Dobrej noviny

Počas dnešného koledovania Dobrej noviny v našej farnosti sa na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike vyzbieralo 2 500 €.

Ďakujeme koledníkom a všetkým darcom za štedrosť.

 

Pobožnosť za zosnulých

Pobožnosť na bývalom cintoríne v parku pri kaplnke Ružencovej Panny Márie

 

Pomoc po zemetrasení

Obec Ďapalovce zriadila transparentný účet, na ktorý môžte poslať pomoc pre občanov postihnutých zemetrasením.

IBAN SK62 0200 0000 0048 6257 5754

© Farnosť Narodenia Panny Márie