Zbierka na charitu

„Modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými a trpiacimi sa od seba nedajú oddeliť“ pápež František

Na začiatku pôstu a adventu sa každoročne organizuje zbierka na charitu. V tomto roku bude možné prispieť iba priamo na účet, keďže sa v kostoloch nestretávame.

Túto možnosť môžete využiť zaslaním finančného príspevku. Ďakujeme.

 

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002

Variabilný symbol: 667

Finančný dar na Dobrú novinu

Zbieranie do prenosných a stacionárnych pokladničiek bolo ukončené. 26. ročník môžete podporiť do 31.marca.

Prevodom na účet verejnej zbierky SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte svoj email alebo adresu). Ešte viac ďakujeme.

Koláče pre zdravotníkov

Veľmi pekne ďakujeme cukrárkam a pekárkam z našej farnosti. Tie pripravili chutné koláče pre zdravotnícky personál našej michalovskej nemocnice. Koláče boli rozdelené na Covid oddelenia ako prejav spolupatričnosti a vďaky za úmornú službu chorým v týchto mesiacoch. Prosíme o Božie požehnanie pre všetkých.

Infolist 1/2021

Aktuálne, januárové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Zbierka Pomoc rodine.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky kúpou, drogériou či milodarom.

Z predaja výrobkov o.z. Maják 1550 eur.

Milodary 315 eur a množstvo drogérie.

Ďakujeme sestrám mariánkam a všetkým prajeme úprimnú radosť z dobrej veci.

© Farnosť Narodenia Panny Márie