Infolist 5/2022

Aktuálne, májové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Pôstna aktivita detí

Počas Pôstneho obdobia sme spolu s našimi deťmi zdobili Ježišov kríž farebnými lístočkami, ktoré vyjadrovali rôzne aktivity, ktorými sme chceli dať viac priestoru Ježišovi v našom živote.

 

Deti sa modlili krížovú cestu na 5. pôstnu nedeľu

Registrácia ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny na území SR

Tí, ktorí chcú pomôcť s ubytovaním utečencov z Ukrajiny, môžu sa registrovať cez Konferenciu biskupov slovenska:
https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

Arcidiecézna charita Košice - Zbierka pre ľudí z Ukrajiny

Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. V Arcidiecéznej charite Košice sa snažíme pomôcť s ubytovaním, potravinovou a materiálnou pomocou. Pomôžte nám v tom v rámci ZBIERKY TRVANLIVÝCH POTRAVÍN, DROGÉRIE A ZAKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB. Produkty budeme distribuovať rodinám, ktoré opustili svoje domovy pre vojenský konflikt.

 

Odporúčanie:

Prosíme o darovanie trvanlivých potravín k jednoduchej spotrebe (rybacie a mäsové konzervy, instantné polievky, sušienky, balené trvanlivé pečivo, káva, čaj, cukor, minerálne vody, drogérie (mydlo, šampón, plienky, sprchové gély, toaletný papier, servítky, zubné kefky a pasty), deky, spacáky, paplóny...

 

Miesto odovzdania potravín: Arcidiecézna charita Košice, Okružná 3657 Michalovce
(budova bývalej školskej správy pri 6. ZŠ)

Čas: pondelok - piatok od 7,30 do 16,00 hod

Pravidlá účasti na sv. omšiach v kostole

Opatrenia účinné od marca 2022
 
Režim základ

 

Pondelok – 12:00, 18:00

Utorok – 6:00, 18:00

Streda – 6:00, 12:00, 18:00

Štvrtok – 6:00, 18:00

Piatok – 6:00, 12:00, 18:00

Sobota – 7:30, 18:00

Nedeľa – 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00

 

Pripomíname, že je potrebné mať správne nasadený respirátor (prekryté nos a ústa), dodržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

2 % z dane

Aj v tomto roku možno poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2021 pre občianske združenie Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky, ktorého cieľom je obnovovať, chrániť a udržiavať náš farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

 

Údaje oprijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky

IČO: 35549319

 

Predvyplnené tlačivo [PDF]:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2021
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

 

Ďakujeme

Odchod do večnosti – Stanislav Mastiľak

Po krátkej a vážnej chorobe nás opustil dlhoročný spolupracovník farského spoločenstva pán Stanislav Mastiľak.

Zaopatrený sviatosťami odišiel z tohto sveta 20. februára, vo veku nedožitých 60-tich rokov.

Pohrebná svätá omša bude v piatok 25. februára o 13.00 hod. vo farskom kostole Narodenia Panny Márie.

Vzdávame Bohu vďaky za jeho neúnavnú službu a obetavosť počas dlhých rokov v rôznych formách spolupráce pri farskom kostole.

Lúčime sa ako farská rodina a odovzdávame ho do Božieho milosrdenstva.

Nech odpočíva v pokoji!

O expozícii pred oltárom k Nedeli Božieho slova

V centre našej malej expozície pred oltárom sú jasličky, v ktorých je uložené Sväté písmo v pôvodných jazykoch – v hebrejčine a gréčtine. V Rímskokatolíckej cirkvi má osobitné miesto aj latinský preklad Sv. písma, preto je v jasličkách vydanie gréckeho textu spolu s latinským. Hebrejský text je otvorený na stati z Izaiáša: „Hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel,“ (Iz 7,14) grécky a latinský text zas na Prológu Jánovho evanjelia, ktorý hovorí o naplnení Izaiášových slov: „A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1,14) Božie slovo sa v Ježišovi Kristovi stalo človekom, čo sme osobitným spôsobom prežívali v nedávno skončenom Vianočnom období, kedy sme hľadeli do jasličiek s dieťaťom. Božie slovo to nie sú len stránky Sv. písma, ale Božie slovo sa nám predovšetkým zjavilo v Ježišovi, o ktorom nám stránky Sv. písma svedčia a pomáhajú nám ho poznať.

 

Expozícia okolo jasličiek sa venuje prekladom Sv. písma do slovenčiny. Naľavo sú dve knihy. Tá otvorená je nové vydanie kalvínskeho žaltára z roku 1752, ktorý je najstarším textom Svätého písma v slovenčine. Keďže slovenčina v tom čase ešte nebola kodifikovaná, ide o žaltár v zemplínskom nárečí. Menšia, zatvorená kniha je zas najnovší preklad textu Sv. písma, konkrétne Lukášovho evanjelia z roku 2021.

 

Napravo je ukážka prekladov celého Sv. písma, ktoré máme dnes v slovenčine k dispozícii. Je tu nám známy katolícky preklad, ďalej Jeruzalemská Biblia s prekladom katolíckeho kňaza Antona Boteka, najnovší ekumenický preklad, ale aj známy Roháčkov preklad, používaný najmä v protestantskom prostredí. Stále prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a Sväté písmo je to, čo nás kresťanov v mnohom spája.

 

Expozícia má aj medzináboženský rozmer. V pozadí je Tallit, modlitebný plášť, ktorý židia používajú pri modlitbe a čítaní Tóry, teda prvých piatich kníh Sv. písma. Pre nás kresťanov je vždy dôležité uvedomovať si, že Ježiš sám bol Žid a že kresťanstvo má svoje židovské korene. Veď väčšinu kníh Sv. písma máme so židmi spoločnú.

 

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii [PDF]

© Farnosť Narodenia Panny Márie