Aktuálne informácie o sv. omšiach

Kapacita farského kostola v aktuálnych kritériách je iba 30 ľudí.
Sv. omše sú v tradičných časoch.

Cirkevná základná škola – zápis detí na šk. rok 2021/2022

Plagát Cirkevná základná škola v Michalovciach

www.czs-svmi.sk

Cirkevná materská škola – zápis detí na šk. rok 2021/2022

Plagát Cirkevná materská škola v Michalovciach

www.cmsterezky.sk

2 % z dane

Aj v tomto roku možno poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020 pre občianske združenie Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky, ktorého cieľom je obnovovať, chrániť a udržiavať náš farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

 

Údaje oprijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky

Sídlo: Farská 3, 071 01 Michalovce

IČO: 35549319

 

Predvyplnené tlačivo [PDF]:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2020

 

Ďakujeme

Nahlasovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace apríl – jún 2021 môžete nahlásiť vo farskej kancelárii telefonicky v čase úradných hodín.

Zbierka na charitu

„Modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými a trpiacimi sa od seba nedajú oddeliť“ pápež František

Na začiatku pôstu a adventu sa každoročne organizuje zbierka na charitu. V tomto roku bude možné prispieť iba priamo na účet, keďže sa v kostoloch nestretávame.

Túto možnosť môžete využiť zaslaním finančného príspevku. Ďakujeme.

 

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002

Variabilný symbol: 667

Finančný dar na Dobrú novinu

Zbieranie do prenosných a stacionárnych pokladničiek bolo ukončené. 26. ročník môžete podporiť do 31.marca.

Prevodom na účet verejnej zbierky SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte svoj email alebo adresu). Ešte viac ďakujeme.

Koláče pre zdravotníkov

Veľmi pekne ďakujeme cukrárkam a pekárkam z našej farnosti. Tie pripravili chutné koláče pre zdravotnícky personál našej michalovskej nemocnice. Koláče boli rozdelené na Covid oddelenia ako prejav spolupatričnosti a vďaky za úmornú službu chorým v týchto mesiacoch. Prosíme o Božie požehnanie pre všetkých.

Zbierka Pomoc rodine.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky kúpou, drogériou či milodarom.

Z predaja výrobkov o.z. Maják 1550 eur.

Milodary 315 eur a množstvo drogérie.

Ďakujeme sestrám mariánkam a všetkým prajeme úprimnú radosť z dobrej veci.

© Farnosť Narodenia Panny Márie