Sväté omše počas prázdnin

Sväté omše počas letných prázdnin od 1.7.-31.8. v pondelok-piatok ráno o 6.00 h. a večer o 19.00 h. Sväté omše o 12.00 nie sú. Sobota a nedeľa v nezmenenom čase.

Prvé sv. prijímanie – 1. výročie

Pozývame deti, ktoré pred rokom prvýkrát prijali sviatosť Eucharistie na slávnostnú sv. omšu 7. júna 201510.30 hod. vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

 

Program:

Sobota: 9.00 hod. sv.  spoveď

Nedeľa: 10.30 hod. slávnostná sv. omša

Prihláška na Sviatosť birmovania 2016

Dávame do pozornosti oznam pre tých, ktorí chcú prijať Sviatosť birmovania v roku 2016. (viac…)

© Farnosť Narodenia Panny Márie