Infolist 9/2019

Aktuálne, septembrové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

Prihláška na prvé sv. prijímanie

Ak chcete, aby Vaše dieťa absolvovalo prípravu na prvé sv. prijímanie v našej farnosti, prihlásiť ho môžete len elektronicky do 8.9.2019. Po tomto termíne prihlasovanie nebude možné. Prvá „detská“ sv. omša bude v stredu 11.9.2019 o 18:00 vo farskom kostole.
Link na prihlášku: https://forms.gle/RBVFQJYVubxpUNu46

© Farnosť Narodenia Panny Márie