Pravidlá účasti na sv. omšiach v kostole od 11. 10. 2021

Pondelok – sobota (sv. omše ráno a večer): Režim „Základ“. Vo vnútri kostola sa svätej omše môže zúčastniť max. 70 osôb. Po naplnení počtu vstup do kostola nebude možný, ale kto chce môže ostať vonku.

Pondelok – Streda – Piatok – 12:00 – len zaočkovaní.

Streda 18:00: Detská sv. omša v režime len zaočkovaní, vzhľadom na počet detí prihlásených na prípravu na 1. sv. prijímanie.

 

Nedeľa:

8:15, 9:45 a 18:00 – v režime „Základ“ do 70 osôb.

7:30, 9:00 a 10:30 – iba pre zaočkovaných, keďže ich počet je najväčší. Mať pri sebe potvrdenie o očkovaní.

 

Pri každej sv. omši je potrebné zapísať sa do zoznamu pri vstupe do kostola. Pripomíname, že je zároveň potrebné mať správne nasadený respirátor (prekryté nos a ústa), dodržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky.

Pod „základom“ sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či testovanie.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Infolist 10/2021

Aktuálne, oktobrové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Príprava na prvé sv. prijímanie 2021/2022

Prihasovanie detí na prípravu na prvé sv. prijímanie v našej farnosti bolo ukončené.

Odpustová slávnosť
Narodenia Panny Márie

Duchovná obnova

Večerné sv. omše o 18.00 hod.

 

Streda 1.9. Dp. Matúš Imrich, kaplán
Štvrtok   2.9. Dp. Peter Krigovský, kaplán
Piatok 3.9. Dp. Tomáš Kormaník, kaplán
 
Sobota 4.9.  
  16.45   fatimské večeradlo – sv. zmierenia
  18.00 Vdp. Štefan Chanas, farár New York
 
Nedeľa 5.9.  
  7.30 sv. omša
  10.30 slávnostná svätá omša P. Miroslav Konštanc Adam OP
Príprava k prijatiu sviatosti birmovania

Prihlasovanie bolo ukončené, príprava začala.

2 % z dane

Aj v tomto roku možno poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020 pre občianske združenie Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky, ktorého cieľom je obnovovať, chrániť a udržiavať náš farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

 

Údaje oprijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky

Sídlo: Farská 3, 071 01 Michalovce

IČO: 35549319

 

Predvyplnené tlačivo [PDF]:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2020

 

Ďakujeme

© Farnosť Narodenia Panny Márie