Krížová cesta detí a rodičov z CZŠ

Pôstne kázne

Pôstne kázne vo farskom kostole v nedeľu o 15:00 hod. (po krížovej ceste)

Kazateľom je kaplán Ľubomír.

 

Krížové cesty

Krížové cesty vo farskom kostole v nedeľu o 14:30 hod.

 

Infolist 3/2023

Aktuálne, marcové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

CZŠ súčasťou misií

Aj naša škola bola súčasťou misií.
Páter Michal Zamkovský slúžil sv. omšu v kaplnke sv. Michala na CZŠ.

 

Nedeľa Božieho slova s Kamaldulskou Bibliou

Tohtoročnú Nedeľu Božieho slova sme prežívame s Kamaldulskou Bibliou. Je to najstarší preklad celého Svätého písma do slovenčiny, ktorý pripravili kamaldulskí mnísi v Červenom kláštore v 18. storočí. V kostole je tomuto prekladu venovaná miniexpozícia pri sakristii aj pred oltárom, v ktorej si môžete pozrieť aj faksimilné vydania tejto vzácnej Biblie.
Najstarší preklad do slovenčiny v expozícii dopĺňajú najnovšie preklady Jánovho a Lukášovho evanjelia z dielne Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, ktoré vyšli vo vydavateľstve Postoj Media. Na týchto prekladoch sa výrazne podieľajú kňazi a biblisti našej arcidiecézy Juraj Feník a Róbert Lapko. Prof. Lapko nám v túto nedeľu prišiel porozprávať zaujímavé podrobnosti o Kamaldulskej Biblii, ktorej venuje časť svojho výskumu.
Miniexpozíciu si môžete pozrieť počas celého nasledujúceho týždňa.

 

Nedeľa Božieho slova

Nedeľa 22. 1. 2023 je Nedeľou Božieho slova. Pozývame vás na jej slávenie v našej farnosti. Tiež vás povzbudzujeme v túto nedeľu vytvoriť vo vašich domácnostiach osobitné miesto venované Svätému písmu a sláviť domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii, ktorej text si môžete stiahnuť tu.

 

Koledníci Dobrej noviny

Počas dnešného koledovania Dobrej noviny v našej farnosti sa na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike vyzbieralo 2 300 €.

Ďakujeme koledníkom a všetkým darcom za štedrosť.

 

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bude dostupné v „babinci“ v piatok od 7.00 do 18.00 a v sobotu na Štedrý deň od 8.00 do 12.00.

Roratne omše v piatky o 6:00

Sv. ruženec s deťmi v Mestskom parku

V tomto ružencovom mesiaci sme sa v nedeľu 16. 10. modlili sv. ruženec s deťmi v Mestskom parku pri Kaplnke Ružencovej Panny Márie.
Modlili sme sa s deťmi za deti na celom svete a za pokoj.

 

30. výročie založenia cirkevnej školy v Michalovciach

Deň 29. 9. 2022 bol pre Cirkevnú základnú školu sv. Michala v Michalovciach výnimočný. Spoločne sme slávili 30. výročie jej založenia. Tento deň prebiehal vo farnosti Panny Márie Pomocnice – saleziánov v Michalovciach. Začínal sa sv. omšou s o. biskupom M. Forgáčom pri príležitosti sviatku patróna našej školy sv. Michala. Nasledovala akadémia žiakov k výročiu školy a agapé. Na slávnosti sa zúčastnili aj pozvaní hostia z radov pracovníkov Arcibiskupského úradu, duchovných otcov farností mesta, bývalých zamestnancov školy, no nechýbali rodičia žiakov. Naše poďakovanie patrí Bohu, všetkým rodičom, priaznivcom a dobrodincom školy.

 

Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie ukončené

Milý rodičia,

 

prihlasovanie na prípravu na prvé sv. prijímanie v našej farnosti bolo ukončené. Prihlásilo sa nám 94 detí.

 

Základný pilier prípravy je pravidelná účasť na nedeľných sv. omšiach. Podpisy sa však zbierať nebudú.
Ďalšou dôležitou súčasťou prípravy je aktívna účasť na hodinách náboženstva a osvojovanie si preberaných tém. Vaša spolupráca v tomto bode je preto veľmi potrebná a nezastupiteľná.

 

Ako som spomínal, pozývame Vás spolu s Vašimi deťmi na tzv. detské sv. omše, ktoré slávime v našom kostole v stredy o 18:00. Je to dobrá príležitosť pre deti zažiť spoločenstvo svojich rovesníkov pri slávení sv. omše.

 

Pripravujeme ešte ďalšie súčasti prípravy, o ktorých Vás budem včas informovať.

 

Potvrdenia o krste Vašich detí nemusíte zháňať, vyžiadam si ich priamo z príslušných farských úradov.

 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a prajem Vám všetko dobré a veľa požehnania

 

Matúš Imrich, kaplán

Arcidiecézna charita Košice, Centrum podpory v Michalovciach

Naša farnosť podporila v letných mesiacoch projekt Arcidiecéznej charity Košice Emergency appeal, v rámci ktorého sa v Michalovciach zriadilo Centrum podpory. Venuje sa hlavne matkám a deťom z Ukrajiny, dočasne žijúcim na území nášho mesta. (viac…)

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie