Infolist 1/2022

Aktuálne, januárové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Pravidlá účasti na sv. omšiach v kostole od 12. 1. 2022

Opatrenia účinné od 12. januára 2022
 
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity (farský kostol 130)
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

 

Pondelok – 12:00, 18:00

Utorok – 6:00, 18:00

Streda – 6:00, 12:00, 18:00

Štvrtok – 6:00, 18:00

Piatok – 6:00, 12:00, 18:00

Sobota – 7:30, 18:00

Nedeľa – 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30 a 18:00

 

Po naplnení počtu vstup do kostola nebude možný, ale kto chce môže ostať vonku.

Pripomíname, že je potrebné mať správne nasadený respirátor (prekryté nos a ústa), dodržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky.

 

Pre neočkovaných je vyhradená individuálna pastoračná starostlivosť po dohode.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Spoveď chorých pred Vianocami.

Na farské t. č. nahlásiť spoveď chorých pred Vianocami. Presnú adresu a telefónny kontakt. Ak to bude možné, pôjdeme v utorok 14. decembra dopoludnia.

Príprava na prvé sv. prijímanie 2021/2022

Prihasovanie detí na prípravu na prvé sv. prijímanie v našej farnosti bolo ukončené.

Odpustová slávnosť
Narodenia Panny Márie

Duchovná obnova

Večerné sv. omše o 18.00 hod.

 

Streda 1.9. Dp. Matúš Imrich, kaplán
Štvrtok   2.9. Dp. Peter Krigovský, kaplán
Piatok 3.9. Dp. Tomáš Kormaník, kaplán
 
Sobota 4.9.  
  16.45   fatimské večeradlo – sv. zmierenia
  18.00 Vdp. Štefan Chanas, farár New York
 
Nedeľa 5.9.  
  7.30 sv. omša
  10.30 slávnostná svätá omša P. Miroslav Konštanc Adam OP
Príprava k prijatiu sviatosti birmovania

Prihlasovanie bolo ukončené, príprava začala.

2 % z dane

Aj v tomto roku možno poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020 pre občianske združenie Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky, ktorého cieľom je obnovovať, chrániť a udržiavať náš farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

 

Údaje oprijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky

Sídlo: Farská 3, 071 01 Michalovce

IČO: 35549319

 

Predvyplnené tlačivo [PDF]:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2020

 

Ďakujeme

© Farnosť Narodenia Panny Márie