Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie

Duchovná obnova s michalovskými kaplánmi. Večerné sv.omše o 18.00 hod.

 

Utorok 4. 9.
Michal Mucha, kaplán Košice-Juh

 

Streda 5. 9.
Pavol Bober, kaplán Soľ

 

Štvrtok 6. 9.
Viliam Rečičár, farár Remetské Hámre

 

Piatok 7. 9.
(Prvý piatok, sv. košických mučeníkov)

 

Sobota 8. 9.
16.45 fatimské večeradlo – sv. zmierenia
18.00 Radoslav Gönci, kaplán Belá nad Cirochou
19.00 O našich zvonoch Dr. Martin Molnár, historik
19.30 Panna Mária, Ján a Alexander, prezentácia rekonštrukcie veže a obnovy zvonov

 

Nedeľa 9. 9.
7.30 farská sv. omša
9.15 hod. františkánsky ruženec – terciári
10.30 slávnostná svätá omša J.E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup

Blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach

Slávnosť blahorečenia Božej služobníčky Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy na Čermeľskej ceste. Svätý Otec František na obrad blahorečenia delegoval talianskeho kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých.

 

Organizujeme spoločnú cestu autobusom na toto blahorečenie do Košíc. V sobotu 1. septembra. Čas odchodu 6.30 hod. Prihlásiť sa možno v sakristii. Cena 5 €.
Vstupenky pre tých, ktorí idú individuálne, budú v sakristii. Ostatní dostanú v autobuse.

 

Program slávnosti:
6.00 Otvorenie brán štadióna Lokomotívy
7.00 Ranná modlitba
8.00 Anna a život s Bohom, hudobný sprievod Dominika Gurbaľová
9.00 Posvätný ruženec
10.00 Sv. omša s obradom blahorečenia
12.30 Koncert radosti
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva

Prehliadky kostolnej veže

V mesiaci august po večerných sv. omšiach bude v pondelok, v stredu a v piatok sprístupnená veža farského kostola.

Organové leto – XII. ročník

Ak bude zrušený osýpkový zákaz, sa koncerty uskutočnia vo farskom kostole zvyčajne vo štvrtky (9. augusta, 16. augusta, 30.augusta) o 19.10 hod. Večerná sv. omša vo štvrtok v deň koncertu bude preto v zmenenom čase 18.45 hod. a nie o 19.00 hod.

Sväté omše v júli a auguste

V júli a v auguste budú sv. omše vo farskom kostole ako vlani Pondelok až piatok o 6.00 hod. a 19.00 hod. O 12.00 hod. nebudú. Cez víkend v sobotu a v nedeľu bez zmeny, večerné o 18.00 hod.

Sv. omše v nemocniciach

Nová nemocnica - MUDr. Kukuru
V novej kaplnke v nemocnici sú sv. omše každú stredu o 15.30 hod. a každú sobotu o 17.00 hod. s platnosťou na nedeľu.

 

„Stará“ nemocnica na Stráňanoch (Psychiatria)
V „starej“ nemocnici sú sv. omše každú stredu o 15.00 hod. a v nedele striedavo s gréckokatolíkmi tak ako doposiaľ, ale až o 10.45 hod.

Kurz snúbencov na rok 2018

Termíny:

septembrový:
14. a 15. september
21. a 22. september
 

 

Jeden kurz má štyri dni. Piatky od 19.00 hod. a soboty od 9.00 do 12.00 hod. Svoju účasť rezervujte v úradných hodinách osobne alebo telefonicky najneskôr mesiac pred začatím kurzu.

© Farnosť Narodenia Panny Márie