Informácie pre prvoprijímajúcich (5., 7., 8. ZŠ)

Prvé sväté prijímanie 17.05.2015 o 10.30 hod.:
(viac…)

Informácie pre prvopijímajúcich (1., 2., 3. ZŠ)

Prvé sväté prijímanie 10.05.2015 o 10.30 hod.:
(viac…)

Informácie pre birmovancov

Nácvik a sviatosť zmierenia pre birmovancov: (viac…)

© Farnosť Narodenia Panny Márie