Príprava detí na prvé sv. prijímanie

Príprava detí na prvé sv. prijímanie v našej farnosti začína sv. omšou vo farskom kostole 12.9. o 17:00. Už tradične pri tejto sv. omši budú požehnané školské tašky (ktoré si deti so sebou prinesú).

 

Prihlasovanie detí na prípravu k sv. prijímaniu prebieha len elektronicky. Prihlásiť Vaše dieťa (žiaka tretieho ročníka ZŠ) môžete na web adrese https://goo.gl/forms/LUujWwqIvcu6tIa03 do 26.9.2018. Po tomto termíne prihlásenie nebude možné.
Ďakujeme za pochopenie.

Stretnutia birmovancov

Prvé stretnutie birmovancov spojené s rozdelením do skupín bude v piatok 14.9.2018 o 18:00 vo farskom kostole.

 

Pozývame naň všetkých tých, ktorí už odovzdali prihlášky.

Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie

Duchovná obnova s michalovskými kaplánmi. Večerné sv.omše o 18.00 hod.

 

Utorok 4. 9.
Michal Mucha, kaplán Košice-Juh

 

Streda 5. 9.
Pavol Bober, kaplán Soľ

 

Štvrtok 6. 9.
Viliam Rečičár, farár Remetské Hámre

 

Piatok 7. 9.
(Prvý piatok, sv. košických mučeníkov)

 

Sobota 8. 9.
16.45 fatimské večeradlo – sv. zmierenia
18.00 Radoslav Gönci, kaplán Belá nad Cirochou
19.00 O našich zvonoch Dr. Martin Molnár, historik
19.30 Panna Mária, Ján a Alexander, prezentácia rekonštrukcie veže a obnovy zvonov

 

Nedeľa 9. 9.
7.30 farská sv. omša
9.15 hod. františkánsky ruženec – terciári
10.30 slávnostná svätá omša J.E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup

Sv. omše v nemocniciach

Nová nemocnica - MUDr. Kukuru
V novej kaplnke v nemocnici sú sv. omše každú stredu o 15.30 hod. a každú sobotu o 17.00 hod. s platnosťou na nedeľu.

 

„Stará“ nemocnica na Stráňanoch (Psychiatria)
V „starej“ nemocnici sú sv. omše každú stredu o 15.00 hod. a v nedele striedavo s gréckokatolíkmi tak ako doposiaľ, ale až o 10.45 hod.

Kurz snúbencov na rok 2018

Termíny:

septembrový:
14. a 15. september
21. a 22. september
 

 

Jeden kurz má štyri dni. Piatky od 19.00 hod. a soboty od 9.00 do 12.00 hod. Svoju účasť rezervujte v úradných hodinách osobne alebo telefonicky najneskôr mesiac pred začatím kurzu.

© Farnosť Narodenia Panny Márie