Arcidiecézna charita Košice, Centrum podpory v Michalovciach

Naša farnosť podporila v letných mesiacoch projekt Arcidiecéznej charity Košice Emergency appeal, v rámci ktorého sa v Michalovciach zriadilo Centrum podpory. Venuje sa hlavne matkám a deťom z Ukrajiny, dočasne žijúcim na území nášho mesta.

 

Počas prázdnin si deti pozreli Zemplínsku Šíravu z paluby výletnej lode, v rámci hipoterapie navštívili Ranč u Kosťa v Pozdišovciach a Animoterapeuticko-jazdecké centrum v Snine, prešli Lesný náučný chodník v Sobraneckých kúpeľoch, Morské oko, navštívili Astronomické observatórium na Kolonickom sedle ​a v závere prázdnin Detské dopravné ihrisko v Sobranciach.

Centrum poskytuje deťom a rodičom priestor na spoločné aktivity, kurzy slovenského a anglického jazyka, psychologickú a poradenskú pomoc.

 

Arcidiecézna charita Košice, centrum Michalovce, v mene detí ďakuje Farnosti narodenia Panny Márie Michalovce, za podporu, pomoc, prejavenú spolupatričnosť a krásne prázdniny ♥️.

 

foto so súhlasom, D. Kuročková

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie