Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

Sv. omše počas letných prázdnin

pondelok – piatok: 6:00 a 19:00

sobota: 7:30 a 18:00

nedeľa: 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00

 

utorok 15. augusta: 6:00, 12:00 a 19:00

štvrtok 3., 17. a 31. augusta: večerná o 18:45

Kurz snúbencov na rok 2017

Jeden kurz má štyri dni. Dva piatky večer od 19.00 hod. a dve soboty dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod. Stretnutia sú vo farskom dome. Svoju účasť rezervujte osobne alebo telefonicky.

 

Termíny:

marcový:
10. a 11. marec
17. a 18. marec
 

júnový:
9. a 10. jún
16. a 17. jún
 

septembrový:
15. a 16. september
22. a 23. september
 

1. výročie 1. sv. prijímania

Pozývame deti, ktoré pred rokom boli na prvé sväté prijímanie, na výročnú sv. omšu.

 

Program:

20. máj – 9:00 hod. – kajúca bohoslužba a spoveď a rozdelenie služieb

21. máj – 9:00 hod. – výročná sv. omša

Termíny škôl na 1. sv. prijímanie
7. máj 10.30 hod. 1. ZŠ, 2. ZŠ, 7. ZŠ
14. máj 10.30 hod. 3. ZŠ, 5. ZŠ, 6. ZŠ, 8. ZŠ
21. máj 10.30 hod. CZŠ sv. Michala
Dekanátna obnova ruženčiarov – 14. október 2016

Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach

Exericitátor: fr. Melichar Matis OP, promótor pre ruženec

 

08:00 – úvodné stretnutie – v katechetickej miestnosti kostola

08:15 – prednáška – v katechetickej miestnosti

08:45 – diskusia, priestor na otázky – v katechetickej miestnosti

09:20 – modlitba Koruny Panny Márie – v katechetickej miestnosti

09:45 – vysvetlenie správneho fungovania RB – v katechetickej miestnosti

10:30 – diskusia, priestor na otázky – v katechetickej miestnosti

11:20 – ruženec – v kostole

12:00 – sv. omša

00:00 – prestávka na obed

13:30 – odovzdanie aktualizácie údajov o RB – v katechetickej miestnosti

14:00 – obnova sľubov – zverenie RB Ružencovej Panne Márii – v katechetickej miestnosti

14:15 – záver

Oznam pre birmovancov

Účasť na svätých omšiach v piatok o 18.00 h. a v nedeľu je povinná.

Počas piatkových sv. omší je vždy prezenčka!

Je potrebné si vyhradiť čas na katechézu (stretká) tak, ako ste boli rozdelení do skupín. Nezabúdajme na pristupovanie k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu. Základné vedomosti právd viery a modlitieb.

Oznam pre prvoprijímajúce deti

Účasť na svätých omšiach v stredu o 17.00 h. a v nedeľu je povinná. Nedeľné sv. omše zapisujeme do preukazov.

Termíny 1. sv. prijímania je 7.14. máj 2017. Deti na krížik prichádzajú po sv. omši. V stredu prichádzajte aspoň 15 minút pred sv. omšou.

Prihlášku na 1. sv. prijímanie odovzdajte katechétom najneskôr do 16. 10.

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

© Farnosť Narodenia Panny Márie