Kurz snúbencov na rok 2019

Jeden kurz má štyri dni. Dva piatky večer od 19.00 hod. a dve soboty dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod. Stretnutia sú vo farskom dome. Svoju účasť rezervujte vopred osobne alebo telefonicky v úradných hodinách.

 

Termíny:

septembrový:
13. a 14. september
20. a 21. september
 

Ankina sobota vo Vysokej nad Uhom

Pútnická sobota – 3. sobota v mesiaci (16. 3.)

15.00 Modlitby v hodine Božieho milosrdenstva

16.00 Krížová cesta

17.00 Večeradlo

18.00 Svätá omša

19.00 Adorácia s eucharistickým požehnaním

Relikvie svätých Košických mučeníkov

Relikvie svätých Košických mučeníkov putovali v mesiaci január po michalovskom dekanáte. V našej farnosti budú od 2. do 4. februára. Potom ich púť pokračuje v dekanáte Humenné.

Sobota 2.2. Stráňany sv. omše o 8.00 a večer 17.30.

Nedeľa 3.2. farský kostol pri všetkých sv. omšiach

Pondelok 4.2. na CZŠ sv. Michala 7.25 a o 12.00 vo farskom kostole.

Sv. spoveď pred Vianocami

Nedeľa 23.12.

 

Farský kostol a Stráňany 15:00 – 17:00.

Rorátne sv. omše

Rorátne sv. omše vo farskom kostole v piatky počas adventu (7., 14., 21. 12.) o 6.00. Pozývame zvlášť deti – priniesť lampáše.

 

Rorátne sv. omše na Straňanoch budú od 4. decembra ut – sob o 6.00 hod., večerné bezo zmeny.

Sväté omše 31. 10. – 2. 11.

Streda (31. októbra): 18:00

 

Štvrtok (1. novembra, prikázaný sviatok Všetkých Svätých): 7:30, 9:00, 10:30, 18:00

Pobožnosť na cintoríne o 14.30 hod. pri kríži (v prípade zlého počasia v Dome nádeje).

 

Piatok (2. novembra, spomienka Všetkých verných zosnulých): 6:00, 12:00, 18:00

Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie

Pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie v Kaplnke v parku v nedeľu 7.10. o 15:00.

 

Modlitba sv. ruženca v kaplnke počas októbra každú nedeľu o 15:00.

Milión detí sa modlí ruženec

Vo štvrtok 18.10. vás pozývame zapojiť sa do aktivity Milión detí sa modlí ruženec. V nej sa Slovensko pripojí v 70tim krajinám, v ktorých deti modlitbou sv. ruženca budú prosiť o pokoj a jednotu vo svete. Pripojiť sa môžete aj vo svojej rodine modlitbou aspoň jedného tajomstva sv. ruženca.

© Farnosť Narodenia Panny Márie