Infolist 3/2020

Aktuálne, marcové, číslo Infolistu môžete nájsť tu.

Kurz snúbencov na rok 2020

Jeden kurz má štyri dni. Dva piatky večer od 19.00 hod. a dve soboty dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod.

Svoju účasť rezervujte telefonicky alebo osobne v úradných hodinách mesiac vopred.

 

Termíny:

17. – 18. január – obsadené
24. – 25. január – obsadené
 

14. – 15. február – obsadené
21. – 22. február – obsadené
 

6. – 7. marec – obsadené
13. – 14. marec – obsadené
 

15. – 16. máj – zrušené
22. – 23. máj – zrušené
 

11. – 12. september
18. – 19. september
 

Sviatok Všetkých Svätých

1. novembra je prikázaný sviatok Všetkých Svätých. Sv. omše sú ako v nedeľu.

Odpustková oktáva

Na získanie odpustkov je potrebné nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Tieto odpustky je možné privlastniť iba dušiam v očistci.

Prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň); modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému.

Ankina sobota vo Vysokej nad Uhom

Pútnická sobota – každá 3. sobota v mesiaci (16. 11.)

15.00 Modlitby v hodine Božieho milosrdenstva

16.00 Krížová cesta

17.00 Večeradlo

18.00 Svätá omša

19.00 Adorácia s eucharistickým požehnaním

© Farnosť Narodenia Panny Márie