Slávnosť v Ružencovej kaplnke

Slávnosť titulu kaplnky bude v nedeľu 6. októbra o 15.00 hod.

Aj nedeľné pobožnosti modlitby posvätného ruženca počas októbra, budú tiež o 15.00 hod. tak ako každoročne.

Október je ružencovým mesiacom.

Milión detí sa modlí ruženec

Piatok 18. 10. 2019 je Slovensko opäť pozvané pripojiť sa k medzinárodnej modlitebnej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC.
Po dobrých ohlasoch je aj tento rok pripravená špeciálna stránka www.miliondeti.sk a balíček materiálov pre deti, pre katechétov, rodičov, farníkov.

Ankina sobota vo Vysokej nad Uhom

Pútnická sobota – každá 3. sobota v mesiaci (19. 10.)

15.00 Modlitby v hodine Božieho milosrdenstva

16.00 Krížová cesta

17.00 Večeradlo

18.00 Svätá omša

19.00 Adorácia s eucharistickým požehnaním

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

© Farnosť Narodenia Panny Márie