Spoveď chorých pred Vianocami.

Na farské t. č. nahlásiť spoveď chorých pred Vianocami. Presnú adresu a telefónny kontakt. Ak to bude možné, pôjdeme v utorok 14. decembra dopoludnia.

Príprava na prvé sv. prijímanie 2021/2022

Prihasovanie detí na prípravu na prvé sv. prijímanie v našej farnosti bolo ukončené.

Odpustová slávnosť
Narodenia Panny Márie

Duchovná obnova

Večerné sv. omše o 18.00 hod.

 

Streda 1.9. Dp. Matúš Imrich, kaplán
Štvrtok   2.9. Dp. Peter Krigovský, kaplán
Piatok 3.9. Dp. Tomáš Kormaník, kaplán
 
Sobota 4.9.  
  16.45   fatimské večeradlo – sv. zmierenia
  18.00 Vdp. Štefan Chanas, farár New York
 
Nedeľa 5.9.  
  7.30 sv. omša
  10.30 slávnostná svätá omša P. Miroslav Konštanc Adam OP
Príprava k prijatiu sviatosti birmovania

Prihlasovanie bolo ukončené, príprava začala.

2 % z dane

Aj v tomto roku možno poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020 pre občianske združenie Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky, ktorého cieľom je obnovovať, chrániť a udržiavať náš farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

 

Údaje oprijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky

Sídlo: Farská 3, 071 01 Michalovce

IČO: 35549319

 

Predvyplnené tlačivo [PDF]:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2020

 

Ďakujeme

© Farnosť Narodenia Panny Márie