Púť CZŠ k sv. Antonovi

Dňa 16. júna 2022 na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi žiaci a pedagógovia Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach putovali na jedinečné miesto v meste Michalovce – kaplnke na Hrádku. Tam celá škola, ako jedno spoločenstvo, slávila svätú omšu.

 

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho na Hôrke (Hrádku) je považovaná za voľnú kópiu gotickej Kaplnky sv. Michala v Košiciach. S myšlienkou postaviť neogotickú kaplnku – rodinnú hrobku rodiny Sztárayovcov – prišiel gróf Anton Sztáray. Jej realizácie sa však už nedožil – zomrel iba niekoľko dní pred samotným začiatkom výstavby (vedením stavebných prác, ktoré začali dňa 2. septembra 1893, bol poverený Viliam Fröde – nemecký architekt, autor návrhu). Kaplnka na Hrádku bola dokončená a posvätená v roku 1898. Vo veži je umiestnený zvon, ktorý ulial Ferencz Valser v Budapešti v roku 1894, a nad vchodom – v tympanóne – sa vyníma erb rodiny Sztárayovcov s vročením 1893.

 

Duchovný otec Stanislav predstavil žiakom vzácne priestory kaplnky, jej históriu a prepojenie s košickou kaplnkou sv. Michala.

Vo svojom príhovore pripomenul predovšetkým, že ide o mimoriadne krásnu a vzácnu slávnosť, keď si uctievame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri Poslednej večeri na Zelený štvrtok. Pri slávení svätej omše sa tak spájame s večeradlom v Jeruzaleme, kde Kristus spolu so svojimi apoštolmi spoločne stoloval a odovzdal im a nám túto jedinečnú sviatosť. Púť bola spojená aj s úmyslom za pokoj a mier vo svete, predovšetkým na Ukrajine.

 

Po slávení svätej omše si žiaci mohli s výkladom duchovných otcov prezrieť podzemné priestory kaplnky, ale aj vežu s výhľadom na Michalovce.

 

© Farnosť Narodenia Panny Márie