Veľkonočné Trojdnie+požehnanie jedál

 

Liturgické slávenie:

Zelený štvrtok 24.3. o 18.00 hod.

Veľký piatok 25.3. o 16.00 hod. (adorácia do 22.30 hod.)

Biela sobota 26.3. o 19.00 hod. (adorácia od 7.30 hod.)

 

Požehnanie jedál:

Farský kostol: sobota 26.3. o 16.00 hod.

                 nedeľa 27.3. o 7.30 hod.

Hrádok: sobota 26.3. o 15.00 hod.

© Farnosť Narodenia Panny Márie